Ingredients (Nail Wraps)

Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Acrylic Acid, Adipic Acid, Titanium Dioxide, Butyl Acetate, Epoxy Resin, Acrylate Copoymer, Acetyl Tributyl Citrate, Isopropanol, Tris-BHT Mesitylene, Xylene, Potassium Cumene Sulfonate